Verlies! We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. U wordt ermee geconfronteerd bij een overlijden, een scheiding, bij ziekte, verlies van werk, verlies van een vertrouwde omgeving, het niet in vervulling raken van een kinderwens of andere verwachtingen. Kortom er kunnen allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die een verlies tot gevolg heeft.


Een verlies raakt de mens in de kern. U schrikt, raakt de controle kwijt en leeft als het ware in een roes, of zoals mensen het verwoorden, “het was of de grond onder mijn voeten werd weggeslagen”. Dit geeft al aan dat het wordt ervaren als een psychologische aardbeving.
Dat een verlies zoveel bewerkstelligt in de mens heeft te maken met het houvast wat u ontleende aan de persoon of de gebeurtenis die er niet meer is, of de lang gekoesterde droom die niet in vervulling kan gaan.
Dit maakt dat u zich intens eenzaam en leeg kunt voelen, dat er machteloosheid heerst en dat u angst heeft voor het nu (hoe kom ik hier uit?) en voor de toekomst.

Ieder mens reageert op zijn of haar eigen wijze op verlies, maar er zijn ook overeenkomsten. In de beginfase is er meestal sprake van ontkenning en verdoving. Die ontkenning heeft ook een functie. Het zorgt ervoor dat het verlies langzaamaan binnendringt. Het helpt ons om te overleven, om langzaamaan te kunnen komen tot erkenning van het verlies. De moeilijkste rouwtaak is wel het afscheid nemen en uzelf onthechten ofwel loskoppelen van datgene wat voor u zo dierbaar en betekenisvol is

Verlies is een proces van onthechten en afscheid nemen. Draad voor draad uzelf lospeuteren om zonder die ander of die situatie die niet komt of er niet meer is verder te kunnen leven. U zult ervaren hoe moeilijk dit is. De wirwar aan gevoelens belemmeren u om helder te denken, door het slechte slapen wordt u moe, door het vele huilen raakt u uitgeput, of u kunt niet huilen van verdriet. Emoties moeten stromen en daarom is het belangrijk om de verliessituatie gedetailleerd en in uw eigen tempo door te nemen wat bewerkstelligd dat u uw situatie helder onder ogen ziet.


Het woord verliesverwerking geeft al aan dat rouwen werken is. Vluchten voor uw gevoelens helpt niet. Daardoor raakt u steeds verder van uzelf verwijderd. Er komen emotionele blokkades die ertoe leiden dat u in een neerwaartse spiraal terecht komt. De pijn van een verlies kan niemand van u wegnemen maar u kunt wel werken aan mogelijke blokkades.Dans om Balans kan u hierbij helpen.

 

Dans om balans biedt verliesbegeleiding in de volgende vormen:

- Verliesbegeleiding in groepen
- Individuele verliesbegeleiding
- Individuele begeleiding aan dementerende ouderen en hun familie

Indien u meer wilt weten, kunt u hier de folder "kunt u verder na verlies" downloaden. Voor dementiebegeleiding kunt u hier de folder " dementie een onomkeerbaar proces" downloaden. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakings- en intakegesprek.

 

Dans om Balans
Praktijk voor verlies-, levens- en zingevingsvraagstukken

Beuningen
tel. 024-6777612

 

.